Koku hafızası, güzel veya kötü kokularda devreye giren bir çeşit bilinçaltı etkisidir. Bir ortamda soluduğunuz koku, o ortamda bulunurken hissettiğiniz duyguları tetiklemektedir. Yalnızca milisaniyelik bir koku alma durumunda bile doğrudan bilinçaltındaki bu hissi canlandıran kokuların pek çok psikolojik etkisi bulunmaktadır.

Kötü kokuları algıladığınız bir ortamda bulunma isteğiniz azalmakla beraber, kendinizi ruhen bunalmış ve rahatsız hissetmeniz mümkündür. Bu da pazarlama sektöründe en istenmeyen durumlardan biridir. Bu nedenle işletmelerde kullanılan kokuların özenle seçilmesi gerekmektedir. Ortamın kötü kokusunun giderilmesi için yapılacak çeşitli kokulandırma yöntemleri bulunmaktadır.

Kötü kokuları gidermek için kısa vadeli yöntemlerden çok uzun süre etki edecek yöntemler daha fazla işe yarayacaktır. Bu sebeple özellikle işletmeler profesyonel kokulandırma cihazları kullanmaktadır. Cihazların içine yerleştirilen koku kartuşları, ortamın havasını değiştirmekte ve kötü kokuların oluşumunu da rahatlıkla engellemektedir.


Fresh Kokular Kötü Kokuları Yok Etmek için Kullanılır mı?

Daha çok uçucu bir etkisi olduğu düşünülen hafif kokular, kötü kokuları yok etmek için kimi durumlarda tercih edilebilir. Halk arasında yanlış bilinen durumlardan biri, kötü kokuları bastırmak veya yok etmek için daha fazla tesiri olan ağır kokular kullanmanın doğru olduğudur. Ancak ağır kokular tercih edildiğinde de tıpkı kötü kokularda olduğu gibi itici bir durum ortaya çıkabilir. Kısa vadeli kullanılan fresh kokular, kötü kokular üzerinde çok fazla etkiye sahip değildir. Ancak uzun vadede gayet başarılı sonuçlar elde etmek mümkündür.

Kötü kokuları bastırmak için kullanılacak ağır kokular, ortamın havasını daha da olumsuz hale getirebilir. Bu nedenle kötü kokulardan kurtulmak için yanlış bir tercih yapılmış olur. Bu noktada asıl amacın kötü ve rahatsız edici kokuları yok etmek olmasıyla birlikte, insanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmayacak kokular kullanmak olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. 


Kötü Kokulardan Kurtulmak için Uzun Ömürlü Çözüm

Günümüzde pek çok işletme müşteri yoğunluğundan dolayı ortamda oluşan kötü kokuları gidermek için farklı birçok yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemlerden en önemlisi uzun süreli etkileriyle bilinen profesyonel kokulandırma cihazlarıdır. Bu cihazlar havada bulunan kötü koku partiküllerinin yok edilmesini ve uzun vadede ortamın havasının yenilenmesini sağlamaktadır.

Profesyonel kokulandırma cihazları diğer yöntemlere kıyasla oldukça uzun ömürlü ve etkili çözümler sunmaktadır. Günümüzde artan rekabet koşulları işletmeleri, tüketicileri ile daha yoğun bir bağ kurma yoluna itmiştir. Bu bağın kurulabilmesi için ise en etkili duyularımızdan birisi olan koku duyusu seçilmiştir.

Koku, beyin tarafından en kısa sürede algılanan duyudur ve bu durum kokunun çok farklı alanlarda farklı tekniklerle kullanılabilmesinin yolunu açmıştır. Kokuların duygular ve psikoloji üzerine etkileri tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle kullanılacak kokuların özenle seçilmesi ve güzel hisler uyandıracak kokuların tercih edilmesi oldukça önemlidir.

Kokusal pazarlama tüketicilerin duyuları ve onlara etkileri göz önünde bulundurularak oluşturulmuş bir yöntemdir. Bu nedenle her ortam için tercih edilen koku çeşidi farklıdır. Kalabalık ve havasız ortamlarda kullanılacak kokuların rahatlatıcı bir etkiye sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle AVM kokusu çeşitleri ortamın kökü kokusunu yok etmeye ve tüketicilerin duyularına hitap edecek şekilde özenle seçilmektedir.

Profesyonel kokulandırma çalışmalarının asıl amacı kokuların pazarlamaya yönelik etkisidir. Ancak bu noktada kullanılan koku çeşidi kadar ortamdaki kötü kokuların giderilmesini sağlaması da oldukça önemlidir. Bu nedenle koku seçimi konusunda çok dikkatli olunması gerekmektedir. 


Spor Salonları İçin Koku Arayanlara Etkili Yöntem

Kokular, her ortama uygun olarak seçildiği taktirde beklentileri karşılayabilmektedir. Klinik gibi ortamlarda rahatlatıcı kokular tercih edilirken, alışveriş merkezlerinde tercih edilen kokular satın alma ve yeni ürünlere olan ilgiyi artırma üzerine özenle seçilmektedir. Spor salonları için koku seçilirken ilk dikkat edilmesi gereken kötü kokulardan kurtulabilmeyi sağlayabilecek özelliğe sahip olmasıdır.

Spor salonları için tercih edilen kokuların ilk olarak enerji verici, tempoyu artırmaya yönelik özellikler taşıması gerektiği düşünülebilir. Ancak ortamda oluşan kötü kokunun engellenebilmesi için bu yönde doğru seçimler yapmak kokulandırma çalışmalarının daha etkili olmasını sağlayacaktır.

Koku kartuşu, spor salonları için profesyonel kokulandırma çalışmaları içerisinde kullanılabilecek en etkili ve uzun ömürlü yöntemlerden bir tanesidir. Seçilecek ortam kokusunun öncelikli olarak kötü kokuları engellemesi ve temiz, etkileyici bir havaya sahip olması gerekmektedir. Bu özellikler pazarlama alanında kokulandırma çalışmalarından beklenen verimin sağlanabilmesi noktasında oldukça önemlidir.

Son dönemlerde sıkça kullanılan pazarlama yöntemlerinden olan kokulandırma faaliyetleri, doğru şekilde kullanılabildiği taktirde en etkili çözüm yollarından birisidir. Ortamın kötü kokulardan temizlenmesi, bulunulan alanda daha rahat hissedilmesini ve daha uzun zaman geçirilmesini sağlayacaktır.

Kokular herkes için aynı etkiye sahiptir ve doğru kullanıldığı taktirde tahmin edilenden çok daha etkilidir. Kötü kokuların giderilmesi ve doğru kokunun seçilebilmesi noktası alanında uzman kişilerden yardım almak oldukça önemlidir. Profesyonel kokulandırma makinaları, koku kartuşu ve koku seçenekleri hakkında profesyonel bir yardım almak isterseniz tüm hizmetlerimize https://samorna.net/index.php?route=common/home linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.